Nepsy valmennus

Ratkaisukeskeinen Nepsy eli neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen
kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Näitä ovat mm.

  • ADHD
  • Asperger tai muu autismikirjon häiriö
  • Tourette oireyhtymä
  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Oppimisvaikeus
  • Mielenterveyskuntoutuja
  • Päihdekuntoutuja

Valmennus on kaiken ikäisille ja siinä pyritään eroon alisuoritumisesta ja ei-toimivista toimintamalleista. Tarkoitus on oppia ja omaksua harjoitusten kautta uusia toimintamalleja sekä arjen, elämänhallinnan ja ihmissuhteiden taitoja. Valmennus on itsetuntoa tukeva ja kehittävä. Tavoitteena on, että asiakas ymmärtää itseään, omat voimavaransa ja vahvuutensa. Käyntien määrä ja paikka sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Parhaimman lopputuloksen saa, kun valmennuksen yhdistää terapiaan. Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta.